pisanie prac

Oglaszaj.edu.pl - to serwis gromadzący darmowe ogłoszenia edukacyjne. To miejsce, w którym znajdziesz ogłoszenia firm oraz osób
prywatnych w takich dziedzinach jak korepetycje, pisanie prac, tłumaczenia oraz inne ogłoszenia dla studentów i uczniów.

Zapraszamy do dodawania ogłoszeń
Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania oraz wykorzystywania ogłoszeń w serwisie Oglaszaj.edu.pl

    Serwis jest platformą łączącą ogłoszeniodawcę, czyli osobę lub firmę zamieszczającą ogłoszenie z użytkownikami, czyli osobami korzystającymi z serwisu.
    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, a w szczególności za prawdziwość i rzetelność opisów.
    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania osób zamieszczających ogłoszenia oraz za transakcje dotyczące przedmiotów ogłoszeń. Wszelkie dane zamieszczone w serwisie nie mogą być kopiowane lub rozpowszechniane. Dane ogłoszeniodawcy pojawiające się w ogłoszeniach mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do czynności mających na celu przeprowadzenie transakcji lub kontaktu w sprawie ogłoszenia. Serwis nie gromadzi danych, a wszelkie informacje są kasowane wraz z końcem ukazywania się ich na stronie.
    W serwisie umieszczać można ogłoszenia bezpłatne jak i wyróżnione  w kategorii jak i na stronie głównej serwisu. Ogłoszenia wyróżnione aktywuje się poprzez płatności on-line.
    Zabronione jest dodawanie wielu ogłoszeń o tym samym tytule i treści oraz z takimi samymi danymi kontaktowymi. Ogłoszenia takie będą uwuwane natomiast IP oraz adres email adresata zostanie zablokowany. W przypadku skasowania ogłoszeń promowanych opłata nie podlega zwrotowi.
    Zabronione jest dodawanie ogłoszeń za pomocą proxy. W przypadku dodawania ogłoszeń przy użyciu proxy będziemy powiadamiali o tym fakcie organy ścigania.
    Zabrania się umieszczania ogłoszeń, które: - zawierają treści nielegalne, nie zgodne z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce, - promują nielegalne czyny lub naruszają prawa innych osób dotyczą przedmiotów, którymi obrót jest zakazany, a w szczególności pochodzącymi z przestępstwa zawierają zdjęcia pornograficzne oraz treści przeznaczone dla osób dorosłych lub pełnoletnich. Zastrzegamy sobie prawo do edycji lub usuwania ogłoszeń niezgodnych z regulaminem. Jeżeli ogłoszenie zostało wyróżnione koszty wyróżnienia nie są zwracane. Ogłoszenia pojawiają się w serwisie automatycznie po dodaniu jeśli jednak łamie ono regulamin zostaje usunięte przez moderatora lub administratora. Serwis oglaszaj.edu.pl zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez konieczności powiadamiania.